О Г О Л О Ш Е Н Н Я

Опубликовано: 23 Декабрь 2017

О Г О Л О Ш Е Н Н Я

 

Волноваська міська рада Донецької області оголошує конкурс з надання послуги з управління багатоквартирних будинків, які розташовані на території Волноваської міської ради, Розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями відбудеться 23 січня 2018 року  о 10.00 годині за адресою Донецька обл., м.Волноваха вул.Центральна,88 (2 поверх), зал засідань.

Організатор конкурсу- виконавчий комітет Волноваської міської ради.

Особа, уповноважена здійснювати зв’язок з учасниками конкурсу-Ісміханов Ігор Сейдумович, тел.42192, каб.№ 9, Корніченко Тетяна Миколаївна, тел.41075, каб. №5.

Для участі у конкурсі учасники конкурсу подають відповідну заяву. Конкурсні пропозиції подаються за вищевказаною адресою через приймальню міської ради до 17.00 годин 22 січня 2018 року на паперових носіях особисто або через уповноважену належним чином особу чи надсилаються поштою (з урахуванням часу, достатнього для своєчасного надходження в установлений час та день конкурсної пропозиції  до приймальні міської ради) конкурсній комісії у запечатаному конверті з відміткою «На конкурс з призначення управителя багатоквартирного будинку. Лот №___», на якому зазначаються повне найменування і місцезнаходження організатора та учасника конкурсу, дата та час проведення конкурсу, контактні номери телефонів учасника конкурсу.

Інформація про рівень забезпеченості учасника конкурсу матеріально-технічною базою (наявність обладнання, інвентарю, інструментів, спецодягу, яке забезпечує надання якісної послуги); наявність персоналу, що відповідає кваліфікаційним вимогам до професій працівників та має необхідні знання і досвід (з урахуванням договорів щодо залучення співвиконавців) для надання послуги ; про наявність досвіду роботи з надання послуг у сфері житлово-комунального господарства підтверджується відповідними документами .Інформація про фінансову спроможність  учасника конкурсузавіреними підписом уповноваженої особи учасника та його печаткою копією балансу учасника за останній звітній період (форма № 1) та копією звіту про фінансові результати за останній звітній період (форма № 2).

Конкурсна пропозиція пронумеровується, прошивається, підписується уповноваженою особою учасника конкурсу та скріплюється печаткою (за наявності) із зазначенням кількості сторінок. Копії документів, які входять до складу конкурсної пропозиції, завіряються уповноваженою особою та скріплюються печаткою (у разі наявності). Оригінали документів подаються для огляду до конкурсної комісії під час розгляду конкурсних пропозицій

Критерії оцінки конкурсних пропозицій:

Показники, які оцінюються конкурсною комісією

Кількість балів

1. ціна послуги:

 

Найнижча ціна послуги

50 балів

У разі, якщо об’єкт конкурсу складається з групи будинків, ціна послуги визначається шляхом додавання балів за кожним багатоквартирним будинком окремо (при цьому за найнижчу ціну послуги стосовно конкретного будинку нараховується 10 балів)

 не більше 50 балів

2.наявність  матеріально-технічної бази:

-обладнання та інвентарю для виконання робіт

-адміністративної будівлі для забезпечення прийому споживачів послуги

10 балів

5 балів

3. наявність персоналу, що відповідає кваліфікаційним вимогам до професій працівників та має необхідні знання і досвід для надання послуги:

3.1.Двірники:

від 3-х до 5 осіб ,

від 6 до 10 осіб

більше 10 осіб

3.2. електромонтери:

від 1 до 2-х осіб

більше 2-х осіб

3.3.електрозварники:

від 1 до 2-х осіб

більше 2-х осіб

3.4.муляри:

від 1 до 2-х осіб

більше 2-х осіб

3.5.тесляри:

від 1 до 2-х осіб

більше 2-х осіб

3.6.контролер пічного господарства

3.7.садівник

3.8. покрівельники:

від 1 до 2-х осіб

більше 2-х осіб

3.9. сантехніки:

від 1 до 2-х осіб

більше 2-х осіб

3 бали

6 балів

8 балів

1 бал

1,5 бали

1 бал

1,5 бали

1 бал

1,5 бали

1 бал

1,5 бали

1 бал

1 бал

1 бал

1,5 бали

1 бал

1,5 бали

4.фінансова спроможність  учасника конкурсу:

відсутність збитків за останній звітній період

5 балів

5. наявність досвіду роботи з надання послуг у сфері житлово-комунального господарства, що підтверджується відповідними документами:

від 1 до 3-х років

більше 3-х років

5 балів

10 балів

Способи, місце та кінцевий строк подання конкурсних пропозицій:

Конкурсні пропозиції подаються через приймальню Волноваської міської ради у запечатаних конвертах. Кінцевий термін подання конкурсних пропозицій- до 17.00 годин 22.01.2018 року

Місце, дата та час розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями:

 Конверти з конкурсними пропозиціями, які надійшли до приймальні міської ради до 17.00 годин 22.01.2018 року, розкриваються  23 січня 2018 року о 10.00 годині за адресою Донецька обл.,м.Волноваха, вул.Центральна,88, 2 поверх, зал засідань.

Голова конкурсної комісії І.С.Ісміханов