Особливості звернення стягнення на кошти боржника в іноземній валюті та виконання рішень під час обчислення боргу в іноземній валюті

Опубликовано: 21 Август 2017

Особливості звернення стягнення на кошти боржника в іноземній валюті та виконання рішень

під час обчислення боргу в іноземній валюті

 

При здійснені державним виконавцем виконавчих дій по зверненню стягнення на кошти боржника в іноземній валюті за провадженням, яке знаходиться на виконанні в органі державної виконавчої служби уразі якщо кошти боржника в іноземній валюті розміщені на рахунках, внесках або на зберіганні у банку чи іншій фінансовій установі, які мають право на продаж іноземної валюти на внутрішньому валютному ринку, виконавець зобов’язує їх продати протягом семи робочих днів іноземну валюту в сумі, необхідній для погашення боргу.

Уразіякщотакікоштирозміщенівбанкуабоіншійфінансовійустанові, якінемаютьправанапродажіноземноївалютинавнутрішньомувалютномуринку, виконавецьзобовязуєїхперерахуватипротягомсемиробочихднівтакікоштидобанкуабоіншоїфінансовоїустановизавиборомвиконавця, щомаєтакеправо, дляїхреалізаціївідповіднодочастинипершої  статті 49 Закону України «Про виконавче провадження».

У разі обчислення суми боргу в іноземній валюті виконавець у результаті виявлення у боржника коштів у відповідній валюті стягує такі кошти на валютний рахунок органу державної виконавчої служби, а приватний виконавець - на відповідний рахунок приватного виконавця для їх подальшого перерахування стягувачу. У разі виявлення коштів у гривнях чи іншій валюті виконавець за правилами, встановленими частинами першою і другою  статті 49 Закону України «Про виконавче провадження», дає доручення про купівлю відповідної валюти та перерахування її на валютний рахунок органу державної виконавчої служби, а приватний виконавець - на відповідний рахунок приватного виконавця.

Кошти виконавчого збору, стягнуті під час виконання рішення про стягнення коштів в іноземній валюті, відповідно до цієї статті підлягають валютообмінній фінансовій операції, а одержані після цього кошти у гривнях зараховуються до Державного бюджету України.

Витрати у зв’язку з валютообмінними фінансовими операціями та інші витрати, пов’язані з перерахуванням коштів, покладаються на боржника.