ОТРИМАННЯ ДОКУМЕНТІВ ПРО ДЕРЖАВНУ РЕЄСТРАЦІЮ НАРОДЖЕННЯ ПРЕДСТАВНИКАМИ РОМСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ МЕНШИНИ В УКРАЇНІ

Опубликовано: 09 Август 2017

ОТРИМАННЯ ДОКУМЕНТІВ ПРО ДЕРЖАВНУ РЕЄСТРАЦІЮ НАРОДЖЕННЯ ПРЕДСТАВНИКАМИ РОМСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ  МЕНШИНИ В УКРАЇНІ

З метою створення належних умов для захисту та інтеграції в українське суспільство ромської національної меншини, забезпечення рівних можливостей для її участі у соціально-економічному та культурному житті держави було схвалено Стратегію захисту та інтеграції в українське суспільство ромської національної меншини на період до 2020 року (далі - Стратегія).

Рівний доступ до ідентифікаційних документів і свідоцтв про реєстрацію актів цивільного стану є обов’язковою умовою визнання правосуб’єктності особи, а також права на реєстрацію народження, відповідно до міжнародних стандартів у сфері прав людини.

Загальновизнано, що реєстрація народжень, яка являє собою частину всеосяжної системи реєстрації актів цивільного стану, має бути загальнодоступною і безкоштовною, гнучкою і чутливою до сімейних обставин, а також забезпечення доступу до реєстрації актів цивільного стану потребує спрощення адміністративних процедур, зокрема ініціативної роз’яснювальної роботи в сільських і віддалених місцевостях.

Багато ромів в Україні не мають ідентифікаційних документів і свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного стану, а отже позбавлені доступу до базових послуг, зокрема у сферах комунального господарства, охорони здоров’я, працевлаштування та освіти, і не можуть у повному обсязі реалізовувати інші основні права людини, наприклад право участі в суспільному та політичному житті, також  подавати заявки на надання соціальних пільг і отримувати гуманітарну допомогу.

Роз’яснювальна робота вкрай важлива серед ромської спільноти щодо  порядку видачі ідентифікаційних документів і свідоцтв про реєстрацію актів цивільного стану в різних ситуаціях, зокрема: порядок реєстрації народження, пізньої реєстрації народження, повторної видачі свідоцтва про народження замість загубленого або з інших причин недоступного документа та порядок подачі заяви на видачу паспорта чи іншого ідентифікаційного документа.  Інформаційні заходи спрямовані на необхідність реєстрації дітей, народжених поза медичними закладами, і дітей, чиї батьки не мають ідентифікаційних документів,  заходи із заохочення своєчасної реєстрації народжень, а саме про виплату допомоги після народження дитини.

Для отримання паспорта чи іншого ідентифікаційного документа зазвичай необхідне  свідоцтво про народження, а для видачі свідоцтва про народження у свою чергу необхідний відповідний документ посвідчення особи. У той самий час, відсутність ідентифікаційних документів на практиці також часто являє собою серйозну перешкоду для звернення до суду, наприклад, щоб отримати рішення суду про підтвердження факту народження, існують випадки коли факт народження особи було зареєстровано, однак вона не має паспорта чи інших ідентифікаційних документів.

З огляду на вищезазначене дана категорія населення, є самою вразливою через мовні бар’єри, неписьменність недостатня інформованість членів ромських спільнот про важливість володіння ідентифікаційними документами та свідоцтвами про реєстрацію актів цивільного стану, а також про їхні основні права в цьому контексті й шляхи відстоювання таких прав  і важливості отримання ними цих документів для забезпечення рівних прав для кожного в Україні.

Державна реєстрація народження дитини проводиться за письмовою або усною заявою батьків чи одного з них за місцем її народження або за місцем проживання батьків.

Державна реєстрація народження дитини проводиться не пізніше одного місяця з дня її народження.

Підставою державної реєстрації народження є медичне свідоцтво про народження, видане закладом охорони здоров’я, у разі відсутності медичного свідоцтва про народження – рішення суду про встановлення факту народження.

Державна реєстрація народження дитини, яка досягла одного року і більше, проводиться органом державної реєстрації актів цивільного стану за місцем проживання дитини за заявою батьків або інших заінтересованих осіб за наявності документів про народження і перебування дитини під наглядом закладу охорони здоров'я та довідки з місця проживання дитини.

У разі досягнення дитиною шістнадцяти років державна реєстрація її народження може проводитися за її особистою заявою з пред'явленням паспорта громадянина України.

 Окрім медичного свідоцтва про народження до відділу державної реєстрації актів цивільного стану батьки пред’являть паспорти або паспортні документи, які посвідчують особу, а також документи, які є підставою внесення відомостей про батька (свідоцтво про шлюб, заява матері та батька про визнання батьківства, заява матері про внесення відомостей про батька згідно з ч.1 ст.135 Сімейного кодексу України).

         В.о.начальника  відділу                                                                                     О.О. Іващенко